Përditëso rezultatet
Anullo
Jeff Pumas, 20, Chicago, IL - Dëshiron të bisedojë
1
Jeff Pumas
Chicago, IL
Kristina, 21, Chicago, IL - Njohje me një djalë, 21-40 vjeç
10
Kristina
Chicago, IL
Anastasia Meyer, 18, Chicago, IL - Njohje me një djalë, 18-28 vjeç
4
Anastasia Meyer
Chicago, IL
Ali, 60, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Ali
Chicago, IL
Rosalee, 20, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Rosalee
Chicago, IL
Shayla, 19, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
10
Shayla
Chicago, IL
Brenda, 21, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
9
Brenda
Chicago, IL
Nancy, 24, Chicago, IL - Njohje me një djalë, 24-50 vjeç
3
Nancy
Chicago, IL
Gracie, 18, Chicago, IL - Dëshiron të bisedojë
3
Gracie
Chicago, IL
Andrew, 20, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Andrew
Chicago, IL
Isabella, 18, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
1
Isabella
Chicago, IL
Jess, 22, Chicago, IL - Njohje me një djalë, 18-32 vjeç
4
Jess
Chicago, IL
Giovanni Gracia, 18, Chicago, IL - Njohje me një vajzë, 18-23 vjeç
4
Giovanni Gracia
Chicago, IL
Grace, 19, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Grace
Chicago, IL
Lauryn, 25, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Lauryn
Chicago, IL
Alexander, 22, Chicago, IL - Dëshiron të gjejë miq të rinj
18
Alexander
Chicago, IL