Magtagpo ng mga bagong tao sa Los Angeles

Ang Badoo ay siyang pinakamagling na lugar para makipagtagpo ng mga taong nasa Los Angeles para umalembong, kilalanin ang bawat isa, o marahil kahit para maikipagtipan. Ang Los Angeles ay napakalawak at samo't-sari, magagawa ninyong makakita ng inyong perpektong katipan, kung ano man ito. Kung gusto mong magbilad sa araw, pagandahan ng tan sa Venice Beach, o sumakay ng kotse na bukas ang atip at umikot sa makasaysayang Pacific Coast Highway. Kung nais mong pumunta sa isang tradisyonal na romantikong hapunan, ang LA ay isa sa pinakamagandang lugar na dapat puntahan, ito ay may mga magagaling na kainan sa bansa. Masayang maghapunan sa makasaysayang Spago, o kumanin ng hapunan mula pinaka-unang trak ng taco na inyong matatagpuan, at kainin ito sa napakagandang sikat ng araw sa California. Kung kayo ay isang katutubo ng Los Angeles o tanging bumibisita lamang, ang Badoo ay siyang pinakamagaling na lugar para umalembong at pakikipagtipan. May mahigit 100,000 mga bagong taong gumagamit bawat araw, laging maraming mga bagong lalaki at babae sa L.A. ang inyong makakatipan.
Gawing bago ang mga resulta
Ikansela
Dan Howell, 24, Los Angeles, CA - Nais na makipagtipan sa isang babae, 18-29
2
Dan Howell
Los Angeles, CA
Amber, 21, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
1
Amber
Los Angeles, CA
Charlie sullivan, 19, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
3
Charlie sullivan
Los Angeles, CA
Ariana, 18, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
4
Ariana
Los Angeles, CA
Daniella, 25, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
2
Daniella
Los Angeles, CA
Ju, 21, Los Angeles, CA - Nais na magchat
3
Ju
Los Angeles, CA
Marley, 22, Los Angeles, CA - Nais na magchat
5
Marley
Los Angeles, CA
Griffin, 18, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
1
Griffin
Los Angeles, CA
Sara, 24, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
10
Sara
Los Angeles, CA
Alicia, 22, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
5
Alicia
Los Angeles, CA
Pauline, 20, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
8
Pauline
Los Angeles, CA
Miles moss, 19, Los Angeles, CA - Nais na makipagtipan sa isang babae, 18-24
1
Miles moss
Los Angeles, CA
Minas, 30, Los Angeles, CA - Nais na magchat
9
Minas
Los Angeles, CA
Valencia, 20, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
3
Valencia
Los Angeles, CA
Jocelyne, 19, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
8
Jocelyne
Los Angeles, CA
Imogene, 18, Los Angeles, CA - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
8
Imogene
Los Angeles, CA