Hot or Not Algemene Gebruiksvoorwaarden

De Voorwaarden, en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband hebben met de voorwaarden of een onderdeel daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), zullen wettelijk geregeld en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Engelse recht.

Voor zover een eventuele vertaalde versie van deze overeenkomst tegenstrijdig is met de Engelse versie, is de Engelse versie bindend.

De Samenvatting

Hallo. Lees deze algemene voorwaarden alsjeblieft zorgvuldig door, gezien ze altijd van toepassing zullen zijn als je Hot or Not bezoekt en gebruikt. Echter, mocht je een kijkje willen nemen naar de belangrijkste punten, dan vind je hier een korte samenvatting:

 1. Als je jonger dan 13 jaar bent, dan kun je helaas nog geen gebruik maken van Hot or Not.
 2. Als je tussen 13 en 17 jaar bent, dan zul je sommige features op Hot or Not niet kunnen gebruiken, omdat deze alleen voor volwassenen zijn!
 3. We zijn niet verantwoordelijk voor dat wat je op Hot or Not plaatst en we houden ook geen toezicht op de site. Echter, als we zien dat iemand meldt dat je iets hebt geplaatst wat zij ongepast vinden, dan hebben wij de bevoegdheid om dit te verwijderen.
 4. Als je content plaatst dat jou niet toebehoort, maar van iemand anders is en zij daar geïrriteerd over zijn (mogelijk dat ze hun advocaat inschakelen), dan is het niet aan ons je daarbij te helpen. Jij hebt de verantwoordelijkheid over wat je plaatst.
 5. Als je bezorgd bent over hoe je gegevens door Hot or Not worden gebruikt, kijk dan alsjeblieft naar ons Privacybeleid. Hier staat alles wat je over privacy wilt weten.

Het juridische gedeelte

Hot or Not is een sociale media website ontworpen als platform voor het ontmoeten van nieuwe mensen. Je kunt er discussies hebben, foto’s en nieuwtjes delen. Het is bedoeld als een leuke plek voor iedereen, en daarom is het voor ons (en voor jullie) belangrijk om het een veilige en vriendelijke omgeving te houden. Om die reden moet je ermee instemmen dat je Hot or Not alleen zult gebruiken op een manier die overeenkomt met haar bedoeling, en in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”).

De Voorwaarden behelsen een wettelijke overeenkomst tussen jou als gebruiker ("jij) en Or Not Limited, een Engels bedrijf met haar hoofdkantoor in Media Village, 131 – 151 Great Titchfield Street, London, W1W 5BB (“wij” of “ons”) van de website www.hotornot.com (samen met haar aangesloten website en applicaties, “Hot or Not”). Or Not Limited collaboreert met haar groepsvennootschap Social Online Payments Limited (een bedrijf in Ierland gevestigd onder ondernemingsnummer 496494), Social Online Payments, Inc (een bedrijf in Delaware gevestigd onder ondernemingsnummer 5214252), en van tijd tot tijd andere bedrijven binnen de Or Not groep, voor het faciliteren van content en het ophalen van betalingen.

De Voorwaarden zijn op elk moment van toepassing als jij Hot or Not bezoekt, ongeacht of je hebt gekozen om je bij ons te registreren. Lees ze dus zorgvuldig door. Doordat je Hot or Not bezoekt, gebruikt, je er geregistreerd op bent of de diensten ontvangt (de “Diensten”), accepteer je en stem je toe om gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

ALS JE DE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT OF ER NIET MEE TOESTEMT, GEBRUIK DE APP OF DE SITE DAN NIET.

1. Het gebruik van de site en de regels gerelateerd aan inhoud

Wie mag Hot or Not gebruiken?

Je kan Hot or Not alleen gebruiken als je 13 jaar of ouder bent.

Je garandeert dat je het recht, de machtiging en het vermogen hebt om je te binden aan de Voorwaarden en dat jouw gebruik van Hot or Not geen wettelijke overtreding vormt in het land waar je verblijft. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het gehoorzamen van alle nationale wetten en regels.

Ook garandeer je dat je niet veroordeelt bent, of gebonden bent aan enig gerechtelijk bevel betreffende aanranding, geweld, een zedendelict of intimidatie.

Als je tussen de 13 jaar en 17 jaar bent is het niet mogelijk om te chatten en foto’s te delen met iemand buiten die leeftijdscategorie. Als jij 18 jaar of ouder bent, dan heb je geen toestemming om met leden jonger dan 18 te chatten of er foto’s mee te delen.

Wat voor soort content mag ik op Hot or Not plaatsen?

Je mag alle soorten dingen op Hot or Not plaatsen, inclusief foto’s, berichten en andere content (“Content”).

Er zijn wel een aantal regels over wat er precies toegestaan is. Dus, als je Hot or Not gebruikt, plaats dan geen Content dat:

 1. krachttermen of taalgebruik bevat dat beledigend is, of waarschijnlijk iemand anders lastig valt, kwetst, vernedert, alarmeert of irriteert;
 2. obsceen, pornografisch of mogelijk mensonwaardig is;
 3. beledigend, kwetsend or bedreigend is, of aanzet tot racisme, haat, seksisme of schijnheiligheid;
 4. een afbeelding is of de gelijkenis heeft van iemand jonger dan 13 jaar;
 5. illegale activiteiten omvat, met inbegrip van maar niet beperkt tot terrorisme, raciale haat of onderwerping, hetgeen in zichzelf al een misdaad is;
 6. degengrerend is;
 7. verbonden is aan commerciële doeleinden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop, competities en advertenties, links aan andere websites of 0900 telefoonnummers);
 8. het verspreiden van “junkmail” of “spam” inhoudt;
 9. enig spyware, adware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma’s of ander kwaadaardige code bevat dat ontworpen is om de functionaliteit van Hot or Not of enig andere software, hardware, telecommunicatiesysteem, netwerk, server of andere apparatuur te onderbreken, te beschadigen of te beperken. Ook Trojan horses, of enig ander materiaal dat ontworpen is om elke soort gegeven of persoonlijke informatie van Hot or Not te beschadigen, te onteigenen, te onderscheppen, of te verstoren, is ook niet toegestaan;
 10. de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) schendt; of
 11. een andere persoon toont, dat gemaakt of verspreid is zonder de toestemming van de persoon.

Gebruik alsjeblieft je gezond verstand als je Content besluit te delen, of via Hot or Not te versturen, omdat jij de enige verantwoordelijke bent en dus alle aansprakelijkheid draagt betreffende dergelijke Content.

Zijn er regels betreffende persoonlijke informatie, zoals mijn e-mailadres?

Je mag geen persoonlijke contactgegevens of bankgegevens op je profielpagina (“Profiel”) plaatsen, ongeacht of het jouw gegevens betreft, of die van iemand anders (bijvoorbeeld adres of postcode, telefoonnummers, e-mailadressen, URLs, creditcard- of bankpasinformatie of andere bankgegevens). Als je ervoor kiest om enige persoonlijke informatie over jezelf, per e-mail of op een andere manier, besluit te delen, dan is dat op eigen risico. We moedigen je aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van jouw gegevens of die van derden, net zoals je dat in andere situaties ook zou doen.

Mag ik de persoonlijke gegevens van andere mensen gebruiken?

Je mag alleen de persoonlijke informatie van andere Hot or Not-leden gebruiken als dat in overeenstemming is met het doel van Hot or Not - om mensen met elkaar in contact te brengen. Je mag de gegevens van anderen niet voor commerciële doeleinden gebruiken of om te spammen, te lastig te vallen, of om andere onwettelijke bedreigingen te maken. Hot or Not behoudt het recht om je account op te heffen als je de gegevens van anderen misbruikt.

Sommige van mijn vrienden willen alle mensen zien waar ik mee chat. Kan ik ze mijn wachtwoord geven, zodat je zich als mij in kunnen loggen?

Het antwoord daarop is nee. Jij bent de enige die gemachtigd is om jouw account op Hot or Not te gebruiken. Deel dan ook nooit je wachtwoord met iemand en laat niemand je account gebruiken, omdat dit de beveiliging van alle Content en je persoonlijke informatie op Hot or Not in gevaar brengt. Jij bent verantwoordelijk voor het veilig en het geheim houden van je wachtwoord. Als je dit niet doet, dan is Hot or Not niet aansprakelijk voor enig onbevoegd gebruik van je account. Als je vermoedt dat iemand toegang tot je account heeft gekregen, laat het ons dan direct weten via onze contactpagina. Verander dan ook direct je wachtwoord. Hot or Not behoudt het recht om je account op te heffen als je onze regels betreffende het veiligstellen van je wachtwoord schendt.

Wie kan ik de Content zien dat ik op Hot or Not zet?

Als je Content naar Hot or Not uploadt kan het door iedereen gezien worden. Als je niet wilt dat sommige Content door anderen wordt gezien, en je 18 jaar of ouder bent, dan kun je ervoor kiezen geen privé-folders te gebruiken en selecteren wie je toegang zou willen geven. Als je zulke Content niet door anderen getoond wilt hebben, of als je tussen 13 en 17 bent, upload het dan niet naar Hot or Not. Je Profiel zal zichtbaar zijn als andere leden naar je zoeken. Je kunt te allen tijde besluiten deze functie via je instellingen uit te schakelen.

Als je de stem feature op Hot or Not gebruikt, dan kun je jouw stemresultaten en andere Hot or Not-gebruikers op je andere sociale netwerken delen. Je kunt deze deelfunctie te allen tijde uitschakelen. Vergeet niet de algemene voorwaarden van deze sociale media te raadplegen om te zien of je ze accepteert.

Wij behouden het recht (echter zijn niet verplicht) om, naar ons inzicht maar zonder voorafgaande kennisgeving, enige Content dat je uploadt of plaatst op Hot or Not, te verwijderen, te bewerken of de toegang ertoe te blokkeren of te beperken, zonder dat wij ons daarvoor hoeven te verantwoorden. We zijn niet verplicht om enige Content dat jij op Hot or Not plaatst te tonen, op juistheid of oprechtheid te controleren, of jouw gebruik en het gebruik van andere leden op Hot or Not onder toezicht te houden.

2. Eigendom van Content

Op het moment dat ik Content op Hot or Not plaats, blijft het dan in mijn bezit?

Ja (ervan uitgaande dat jij de rechtmatige eigenaar bent — bekijk ook onze andere regels over het plaatsen van Content dat jou niet toebehoort).

Houdt er rekening mee dat het plaatsen of versturen van Content op Hot or Not betekent dat jij het recht hebt om dit te doen, en ons automatisch een niet-exclusieve, royalty-vrije, voortdurende, wereldwijde licentie geeft om deze Content op welke manier dan ook te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, aanpassen, adapteren, vertalen, opnieuw opmaken, creëren van afgeleide werken, opnemen in andere werken, voor reclame te gebruiken, distribueren van en het publiek maken van dergelijk Content, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, op de huidig beschikbare media en die in de toekomst zullen worden ontwikkeld).

We mogen deze licentie overdragen en/of de sublicentie verlenen aan onze dochterondernemingen en opvolgers, zonder jou daar toestemming voor de vragen.

Door Content op Hot or Not te plaatsen bevestig je dat je de exclusieve maker en eigenaar van de Content bent en stem je toe om enig en alle morele rechten gerelateerd aan deze Content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om geïdentificeerd te worden als de maker) op te geven.

Wij hebben het recht om je identiteit aan derden te verstrekken als die claimen dat enige Content dat door jouw geplaatst of geüpload is op onze Site, en dit een schending is van hun intellectuele eigendomsrechten, hun recht op privacy of enige andere wetten.

Van wie is de rest van de Content op Hot or Not dan?

Van ons! Alle tekst, afbeeldingen, gebruikinterfaces, handelsmerken, logo’s, geluiden en artwork op Hot or Not zijn eigendom van ons en worden ook gecontroleerd door of gelicenseerd door ons, en worden door auteursrechten, wetten inzake handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd.

Kan ik enige Content die mij niet toebehoort gebruiken?

Behalve de Content die je op Hot or Not plaatst, heb je geen enkele rechten gerelateerd aan de Content op Hot or Not en ook stem je toe dat je geen enkele Content zult gebruiken die de rechten van derden zal schenden. Zonder beperking van het voorafgaande, betekent dit dat je ermee instemt dat je geen enkel onderdeel van de Hot or Not app of site of enige inhoud dat zich daar bevindt aan wie dan ook (met uitzondering van de door jouw geplaatste Content) zult kopiëren, aanpassen, veranderen, verspreiden, publiceren of verkopen.

3. Betaalde Diensten

Wat kan ik op Hot or Not kopen?

Hot or Not biedt gebruikers boven de 18 jaar de mogelijkheid om bepaalde betaalde diensten aan te schaffen. Tot de premiumdiensten van Hot or Not behoren verschillende manieren om meer mensen te vinden en te ontmoeten, je profiel te hypen en je profiel te promoten zodat meer mensen je zullen vinden. Hot or Not biedt ook de mogelijkheid om verschillende spelletjes op de site te spelen. Al deze premiumdiensten kunnen na de registratie aangeschaft worden en je zult je kunnen abonnement voor premiumdiensten van verschillende tijdsduur. Zodra je een van onze premiumdiensten aanschaft, zijn deze niet terugbetaalbaar. Je kunt je Automatisch opwaarderen te allen tijde veranderen bij de betalingsinstellingen op je profiel. Prijzen kunnen om een aantal redenen variëren, zoals (maar niet beperkt tot) promotionele aanbiedingen, loyaliteitsbonussen en andere kortingen die mogelijk van toepassing zijn op jouw leeftijdscategorie.

Als je tussen 13 en 17 jaar bent, dan zullen wij je helaas geen toegang kunnen geven tot de premiumdiensten van Hot or Not of andere betaalde features. Maar geen zorgen – je zult nog steeds gebruik kunnen maken van de andere te gekke features van Hot or Not!

Hoe vernieuw ik mijn premiumdiensten op Hot or Not

Zodra je een keer een premiumdienst van Hot or Not hebt verzocht, geef je Hot or Not toestemming de door jou gekozen betalingsmethode aan te rekenen. Als je, wanneer dan ook, je betalingsmethode wilt verwijderen of veranderen, dan kan dit door naar de betalingsinstellingen op je profiel te gaan of contact op te nemen met je mobiele serviceprovider. Als de door jou gekozen betalingsmethode via je mobiele provider is, bekijk dan de betalingsvoorwaarden die zij daar aan verbinden, gezien hun betalingsvoorwaarden bepalen hoe de betalingen op Hot or Not gemaakt worden, en hoe de dienst veranderd of geannuleerd kan worden. Je abonnement op de premiumdiensten van Hot or Not zullen automatisch vernieuwd worden, totdat jij bepaald deze te annuleren, en als je automatisch opwaarderen aan hebt staan dan zal je account automatisch opgewaardeerd worden, totdat jij bepaald deze feature uit te schakelen.

Kan ik mijn bepaalde diensten of credits naar een andere Hot or Not-gebruikers overhevelen?

Als je ervoor kiest deel te nemen in een van de spellen, premiumfeatures of de verschillende diensten die er zijn om de Hot or Not-ervaring te verbeteren, dan stem je ermee in deze diensten zelf te gebruiken en deze niet (gratis of betaald) over te hevelen naar iemand anders of ze te kopen of verkopen aan andere Hot or Not-gebruikers. Hot or Not behoudt het recht een betaalde dienst niet te honoreren als je hebt geprobeerd deze diensten over te hevelen naar een andere gebruiker, of als je geprobeerd hebt deze diensten aan een andere gebruiker te verkopen. Hot or Not zal de betaalde diensten alleen aan jou aanbieden als jij de persoon bent voor wie deze verzocht waren.

Blijven mijn credits voorgoed geldig?

Nee. We behouden het recht ongebruikte credits na een periode van 6 maanden (tenzij de credits via iTunes aangeschaft zijn) te doen verlopen. Als je je account verwijderd of als je account opgeheven is wegens het overtreden van deze Voorwaarden, als zul je al je opgebouwde credits verliezen. Als je gratis of promotionele credits hebt gekregen, dan kunnen wij deze te allen tijde doen verlopen. Credits zijn nu in te wisselen voor geld of enige andere monetaire waarde, tenzij dit schriftelijk door ons erkent is.

Gelieve voor meer informatie over je betalingen de Servicevoorwaarden te raadplegen, te vinden op je 'opwaarderen' pagina.

4. Toegang tot de app en site

Garanderen jullie dat Hot or Not te allen tijde werkzaam is?

Helaas kunnen wij dit niet garanderen, omdat wij soms onderhoud aan de app of site moeten plegen. Ook kan het zijn dat er een fout optreedt of dat er andere omstandigheden zijn die buiten onze controle vallen. Hot or Not wordt dus op een “zoals het is” basis aangeboden. Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit, nauwkeurigheid, functionaliteit, beschikbaarheid of presentatie van Hot or Not en wij behouden het recht de dienst zoals deze op Hot or Not is aangeboden zonder aankondiging en zonder enige aansprakelijkheid jouwer zijde te staken, op te heffen, aan te passen, te veranderen of af te wisselen.

Hoe zit het met de mobiele toegang?

Jij bent verantwoordelijk voor het maken van alle benodigde afspraken om jouw toegang tot Hot or Not te verzekeren (daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot de internet provider en de kosten van de mobiele internet provider, en enige andere kosten die geassocieerd zijn aan dergelijke toegang). Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor een verminderde functionaliteit als je dit tegen zou komen als gevolg van, of in verband met het gebruik van Hot or Not via mobiele diensten, of enig andere gerelateerde dienst momenteel bestaand of in de toekomst ontwikkeld.

Door Hot or Not te gebruiken, of toestemming te geven berichten of meldingen van Hot or Not via je mobiele telefoon en/of enig ander verbonden media toestel te ontvangen stem je toe dat je kosten met je internet of mobiele provider zou kunnen maken. Wij zullen onder geen beding aansprakelijk zijn voor dergelijke kosten.

Ik ben niet geregistreerd en ik kan geen toegang krijgen tot sommige Content op de app of site. Hoe komt dat?

Niet-geregistreerde gebruikers hebben alleen toegang tot dat deel van Hot or Not dat publiekelijk beschikbaar is. Zij zullen geen Profiel hebben en zullen geen Content kunnen plaatsen. De mate van toegang van geregistreerde gebruikers zal afhangen van bepaalde criteria gerelateerd aan hun Profiel. Wij mogen deze criteria van tijd tot tijd veranderen of updaten, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

5. Beëindiging van gebruik door ons

Mijn profiel is weg en ik kan niet meer inloggen. Wat is er aan de hand?

Soms vergeten mensen de Voorwaarden en plaatsen Content, of handelen op een manier, dat niet in overeenstemming is met het doel van de app of site. Wij vermoeden dat je een van deze mensen bent en in dat geval behouden wij het recht om, naar ons goeddunken, en op enig moment zonder aansprakelijkheid, of het hoeven geven van enige voorafgaande kennisgeving of het hoeven terugbetalen van ongebruikte diensten, het recht behouden om:

 1. jouw registratie (waar van toepassing) en jouw recht om Hot or Not te gebruiken en/of er toegang tot te hebben of enige Content op Hot or Not te plaatsen op te schorten of in te trekken, ; en
 2. gebruik te maken van operationele, technische, juridische methodes, of op een andere manier, om de Voorwaarden te handhaven (daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot het blokkeren van specifieke IP-adressen).

Wij zullen proberen (maar zijn niet verplicht) jou te informeren als jouw toegang tot Hot or Not en/of je Profiel opgeschort of ingetrokken is of zal worden.

6. Beëindiging van gebruik door jou

Men zegt dat je wel eens te veel van het goede kunt hebben... wat moet ik doen om mezelf te “deregistreren” van Hot or Not?

Als je je hebt geregistreerd op Hot or Not, dan kun je te allen tijde je registratie beëindigen door, als je op Hot or Not ingelogd bent, naar ‘Instellingen’ te gaan en de ‘profiel verwijderen’ link te kiezen. Wij slaan je profielgegevens op in het geval je ervan kiest later je account herstellen. Veel gebruikers deactiveren soms tijdelijk hun account en verwachten zodoende van ons dat wij hun gegevens bewaren totdat ze terugkomen naar Hot or Not. Je zult om die reden dus binnen 30 dagen na het deactiveren ervan je profiel volledig kunnen herstellen. Zodra je registratie beëindigd is hebben wij het recht alle Content die jij hebt geplaatst of geüpload naar Hot or Not te verwijderen. Ga voor meer informatie naar ons Privacybeleid.

Content dat jij naar Hot or Not geüpload hebt, buiten je Profiel om (zoals commentaar en e-mailberichten), zullen mogelijk nog na de opheffing van je registratie te zien zijn.

7. Misbruik/Klachten

Iemand houdt zich niet aan de regels, hoe laat ik het jullie weten?

Je kunt misbruik of klachten over de Content van Hot or Not melden door contact met ons op te nemen via onze contactpagina - met uitleg van het misbruik of de klacht. Je kant ook direct vanaf een profiel een gebruiker rapporteren door op de ‘Misbruik Melden’ link op hun profiel te klikken. Kies dan de reden voor de klacht en geef verdere uitleg als het nodig is.

8. Privacybeleid

Hebben jullie richtlijnen over wat jullie met mijn persoonsgegevens kunnen doen?

Wij verwerken gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid zoals deze opgenomen is in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Lees de voorwaarden van ons Privacybeleid alsjeblieft voor het in gebruik nemen van Hot or Not. Door Hot or Not te gebruiken stem je in met dergelijke verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens juist zijn, naar waarheid en nauwkeurig zijn.

9. Links

Zijn er links op de app en de site die iets met Hot or Not te maken hebben?

Het kan zijn dat er op Hot or Not links naar andere sites zijn, of dat er links zijn naar middelen en koopmogelijkheden die worden aangeboden door derden. Deze links worden alleen ter informatie aan je verschaft. Als je deze links bezoekt dan wordt je naar de sites van derden gestuurd. Deze sites van derden zullen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben, en deze zijn mogelijk anders dan die van de Voorwaarden. Het tonen van de sites van derden is op geen enkele manier een onderschrijving van de content, sites of middelen zoals deze door derden worden aangeboden.

Wees je ervan bewust dat wij geen beheer hebben over de inhoud van de sites of middelen van derden en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor ze, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) het nakomen van enige wetten of voorschriften die van toepassing zijn op de sites van derden.

10. Afstand van garantie of beperking van aansprakelijkheid

Ik ben de gedragsregels vergeten die hier van toepassing zijn en nu dreigt iemand mij aan te klagen. Zullen jullie advocaten dit regelen?

Nee. Als jij je gedraagt op wat voor manier dan ook dat andere gebruikers van streek maakt, dan zul jij de verantwoordelijkheid van de gevolgen moeten dragen. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van jouw gedrag of het gedrag van andere gebruikers af, en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor Content die door jou of elke andere gebruiker geüpload wordt.

Een vriend van me is advocaat en zegt dat jullie niet voor alles de verantwoordelijkheid uit kunnen sluiten...

Niets in de Voorwaarden beperkt of sluit onze verantwoordelijkheid uit voor:

 1. letsel of dood door letsel, veroorzaakt door een door ons bewezen nalatigheid; of
 2. enige verantwoordelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.

Voor zover toegestaan door de wet, sluit Hot or Not nadrukkelijk uit :

 1. alle garanties, vertegenwoordigingen, condities en andere voorwaarden van de hand die anders geïmpliceerd zijn door statuten, gewoonterecht of de wet van het eigen vermogen; en
 2. enige aansprakelijkheid door jou opgelopen door het gebruik van Hot or Not, de dienst of deze voorwaarden en inclusief maar niet beperkt tot enige vorderingen, eisen, schade, aansprakelijkheid, verlies of onkosten van welke aard dan ook en op welke directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, straffende of consequentiële schade (op welke manier dan ook, inclusief nalatigheid), gebruiksderving, dataverlies, verlies door een computer of electronisch virus, winstderving, inkomensverlies, verlies van of schade aan eigendommen, verloren management- of kantoortijd, contractbreuk of vorderingen van derden of andere verliezen in welke vorm of soort dan ook, ook als Hot or Not geadviseerd is over de mogelijkheden van dergelijke schades of verliezen, die zich voordoen wegens of in verband met het gebruik van Hot or Not. Deze beperking op aansprakelijkheid is van toepassing op, maar niet beperkt tot, de transmissie van enig deactiverend apparaat of virus dat je apparatuur aantast, het falen van mechanische or electronische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere interconnectie problemen (b.v. je hebt geen toegang tot je internet provider), onbevoegde toegang, diefstal, lichamelijk letsel (buiten die veroorzaakt door onze nalatigheid), schade aan eigendommen, operatorfouten, stakingen of andere arbeidsproblematiek, of enige force majeure in verband met Hot or Not inclusief, maar niet beperkt tot, enige verantwoordelijkheid voor inkomens- of omzetsverlies, winst- of contractderving, verlies van business, verlies van voorziene spaargelden, verlies van welwillendheid of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, verloren management- of kantoortijd en enige ander verlies of schade in welke vorm dan ook die voortvloeit en veroorzaakt wordt door onrechtmatige daden (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), inbreuk op het contract of anders, ook als dit direct of indrect kon worden voorzien.

11. Schadeloosstelling

Ik ben de gedragsregels vergeten die hier van toepassing zijn en nu dreigt iemand JULLIE aan te klagen. Wat nu?

Als wij aangeklaagd worden als gevolg van jouw gebruik van Hot or Not, dan hebben wij het recht de aanklacht naar eigen inzicht te verdedigen of af te handelen. Als wij het zouden vragen, dan zul jij volledig en redelijkerwijs meewerken zoals dat door ons vereist is voor het verdedigen van iedere aanklacht die van toepassing is.

Je verklaart onze functionarissen, directeuren, werknemers, tussenpersonen, vertegenwoordigers en licentiegevers volledig schadeloos te stellen, van en tegen alle claims, schade (eigenlijke en/of eruit volgend), verliezen, handelingen, procedures, eisen, verliezen, verplichtingen, kosten en uitgaven ( waaronder juridische kosten) die voortkomen uit of verbonden zijn met, jouw gebruik van Hot or Not, het uploaden of het indienen van Content naar Hot or Not door jou of je houding die niet overeenkomstig zijn met de Voorwaarden of enige andere wet of reglement van toepassing (“Claim”). Hot or Not behoudt het exclusieve recht om alle Claims of acties die tegen ons ingesteld worden, zonder jouw toestemming af te wikkelen, te schikken of te betalen.

12. Overigen

En hoe zit het met al die standaard clausules die je aan het einde van de meeste contracten ziet? Dat is het beste onderdeel!

Omdat je het zo vriendelijk vraagt…

Hot or Not heeft redelijke stappen ondernomen om de actualiteit, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie zoals deze op Hot or Not te vinden is te verzekeren, en biedt deze informatie op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis aan. Hot or Not geeft geen enkele garantie of vertegenwoordiging van de informatie zoals op Hot or Not te vinden is, ongeacht of het direct of indirect geïmpliceerd is. Gebruik Hot or Not en de beschikbare gegevens op eigen risico. Hot or Not kan niet verantwoordelijk gehouden worden van enig verlies ten gevolge van de transmissie, het datagebruik, of onnauwkeurige Content die door gebruikers geplaatst is. Jij bent verantwoordelijk voor het nemen van alle benodigde voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle materialen die je via Hot or Not zou kunnen bemachtigen geen virussen of andere kwaadaardige componenten bevatten. Je accepteert dat Hot or Not niet interruptievrij of foutvrij geleverd wordt, dat fouten niet gecorrigeerd zouden kunnen worden, dat Hot or Not, of de dienst die het beschikbaar stelt, vrij is van virussen of bugs, spyware, Trojan horses enige andere kwaadaardige software. Hot or Not is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de hardware of software van je computer, of andere apparatuur of technologie, inclusief maar niet beperkt tot schade van enige veiligheidsbreuk, of een enige soort virus, bug, manipulatie, fraude, fout, nalatigheid, interruptie, gebrek, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enige andere technische of andere mankement.

Wij behouden te allen tijde het recht de Voorwaarden aan te passen of te veranderen (een “Aanpassing”). Als wij dat zouden doen, dan worden de Aanpassingen op deze pagina geplaatst en zullen we de ingangsdatum van de updates in de Voorwaarden aanduiden. In sommige situaties is het mogelijk dat wij je een e-mail sturen om je te informeren over een Aanpassing. Bekijk deze pagina regelmatig om kennis te nemen van enige veranderingen.

Als je een Aanpassing van de Voorwaarden niet accepteert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Hot or Not. Door Hot or Not te blijven gebruiken accepteer je de Aanpassing en zul je er wettelijk gebonden door zijn.

Indien, om wat voor reden dan ook, een van de Voorwaarden als onwettig, of ongeldig, of op enig andere manier door een rechtbank in een bevoegde jurisdictie als onuitvoerbaar worden bevonden, dan zal die voorwaarde, inzover als deze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, geschrapt en verwijderd worden van de Voorwaarden, en de resterende Voorwaarden zullen blijven voortbestaan, onverminderd van toepassing blijvend en bindend en uitvoerbaar blijvend.

De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot jouw gebruik van Hot or Not en overstijgt alle eerdere overeenkomsten, representaties en regelingen tussen ons (zowel mondelijk als schriftelijk). Niets in deze clausule zal enige verantwoordelijkheid voor een bedrieglijke onjuiste voorstelling beperken of uitsluiten.

Een onvermogen tot uitoefening en een vertraging van de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel,volmacht of privilege door ons zal op geen manier dienen als een vrijstelling van dit recht of als het aanvaarden van enige variatie van de Voorwaarden en noch zal een eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel, volmacht of privilege de verdere uitoefening van dat of van enig ander recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege in de weg staan.

Niets in deze Voorwaarden zal enige andere derde partij enig voordeel of het recht een van de voorwaarden van de Voorwaarden verlenen of trachten te verlenen, en de “Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999” zal niet van toepassing zijn op deze Voorwaarden.

Over ons

www.hotornot.com is een app en site eigenlijk van en aangedreven door Or Not Limited.

Wij zijn geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 07976476.

Ons kantoor is op Media Village, 131 - 151 Great Titchfield Street, London, W1W 5BB.

Ingangsdatum

De Voorwaarden werden voor het laatst op 14 september 2015 aangepast.