Jam këtu për miqësi të reja me djem e vajza në Mal të Zi
Përditëso rezultatet
Anullo
Igor, 30, Budva - Dëshiron të gjejë miq të rinj
3
Igor
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Budva
Ramo kalac, 36, Bar - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Ramo kalac
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Bar
Aleksandar, 37, Budva - Dëshiron të gjejë miq të rinj
14
Aleksandar
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Budva
Miki, 43, Podgoricë - Dëshiron të gjejë miq të rinj
28
Miki
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgoricë
Jelena, 23, Bar - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Jelena
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Bar
Nezerija, 54, Podgoricë - Dëshiron të gjejë miq të rinj
27
Nezerija
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgoricë
Sladjana, 39, Podgoricë - Dëshiron të gjejë miq të rinj
21
Sladjana
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgoricë
Dragana, 54, Podgoricë - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Dragana
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgoricë
Predrag, 55, Kotor - Dëshiron të gjejë miq të rinj
8
Predrag
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Kotor
adella, 30, Podgoricë - Dëshiron të gjejë miq të rinj
9
adella
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgoricë
Lidiya, 61, Bar - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Lidiya
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Bar
Sasa, 92, Podi - Dëshiron të bisedojë
8
Sasa
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podi
Sanja, 27, Podgoricë - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Sanja
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgoricë
Srdjan, 39, Podgoricë - Dëshiron të gjejë miq të rinj
3
Srdjan
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgoricë
Vojislav, 59, Herceg Novi - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Vojislav
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Herceg Novi
John, 44, Budva - Dëshiron të gjejë miq të rinj
3
John
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Budva