Përditëso rezultatet
Anullo
Dejan, 37, Podgorica - Dëshiron të bisedojë
1
Dejan
Podgorica
Magdalena Vujovic, 18, Bar - Dëshiron të bisedojë
8
Magdalena Vujovic
Bar
Profil privat
Nikšić
Tea, 28, Budva - Dëshiron të gjejë miq të rinj
2
Tea
Budva
Gy, 26, Budva - Dëshiron të gjejë miq të rinj
8
Gy
Budva
Albii, 21, Podgorica - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Albii
Podgorica
BalkanBasterd, 20, Tivat - Dëshiron të gjejë miq të rinj
2
BalkanBasterd
Tivat
Maalaa, 23, Burtaiši - Dëshiron të gjejë miq të rinj
14
Maalaa
Burtaiši
Ragnarr, 19, Tivat - Njohje me një vajzë, 18-71 vjeç
8
Ragnarr
Tivat
Kushtrim, 27, Budva - Njohje me një vajzë, 18-32 vjeç
4
Kushtrim
Budva
Miras, 28, Petrovac - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Miras
Petrovac
Nikol, 33, Budva - Dëshiron të bisedojë
8
Nikol
Budva
Almir, 34, Šušanj - Dëshiron të gjejë miq të rinj
6
Almir
Šušanj
Suzana, 42, Podgorica - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Suzana
Podgorica
Leta, 42, Budva - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Leta
Budva
Vanja, 28, Podgorica - Dëshiron të gjejë miq të rinj
34
Vanja
Podgorica