Makipagtagpo ng bagong mga tao

May mahigit sa 309 milyong mga user, ang Hot or Not ay dakila para sa pakikipagchat, pagkakaroon ng mga kaibigan, makipagbahagi ng mga interes, at kahit sa pakikipagtipan!

Mag-download ng aming libreng app:

Magdownload mula sa
App Store
Kunin ito sa
Google Play
Magdownload mula sa
Windows Phone Store
Mga taong naka sign up na:

Mga Kapares

Laruin ang aming sikat na laro na Mga Pagtatagpo at magkaroon ng pagkapares sa ibang mga taong gumagamit. Ito ay isang dakilang paraan na makapag-umpisang makipagchat sa bagong mga tao.

Maglaro ng Mga Pagtatagpo ngayon!

Magchat kahit saan

Ang Hot or Not ay gumagana sa inyong kompyuter at sa inyong mobile. Panatiliing nakakonekta kahit saan man kayo pumunta, kahit kailan ninyo gusto.

Magdownload mula sa
App Store
Kunin ito sa
Google Play
Magdownload mula sa
Windows Phone Store

Mga tao na nasa malapit

Ang Hot or Not ay hindi ipapakita ang iyong eksaktong lokasyon, subalit papayagan ka na makakapaghanap ng mga tao na nasa malapit na kung sino ay kabahagi mo ng kumon na mga interes.

Tingnan mo kung sino ang sa Pilipinas!

Magbahagi ng mga interes

Itaas ang inyong pagkakataon na matagpuan ng ibang mga tao na kabahagi sa iyong mga interes at mag umpisa ng pagchat.

Ikaw