Naririto ako para magkaroon ng bagong pakipagkaibigan sa mga lalaki at mga babae sa Pilipinas
Gawing bago ang mga resulta
Ikansela
Marina, 33, Bulo - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
4
Marina
Ay nagka-online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Bulo
Samantha, 18, Paradahan - Nais na magchat
5
Samantha
Ay nagka-online mayo 22 2017.
Paradahan
Jess, 20, Valenzuela - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
5
Jess
Ay nagka-online mayo 24 2017.
Valenzuela
Jaime, 73, Davao Province - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
3
Jaime
Ay online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Davao Province
Kate, 19, Dapitan City - Nais na magchat
5
Kate
Ay nagka-online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Dapitan City
John Philip, 29, Tinurik - Nais na makipagtipan sa isang lalaki, 18-29
4
John Philip
Ay online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Tinurik
Wency, 20, Taguig - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
3
Wency
Ay nagka-online mayo 24 2017.
Taguig
Steve, 44, Cebu Province - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
3
Steve
Ay online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Cebu Province
Raymond, 19, Quezon City - Nais na magchat
4
Raymond
Ay online kahapon
Quezon City
Mav, 59, Cebu Province - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
5
Mav
Ay online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Cebu Province
Jana, 31, Picaleon - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
3
Jana
Ay nagka-online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Picaleon
Mariel, 19, Quezon City - Nais na magchat
13
Mariel
Ay nagka-online 1 oras nakaraan
Quezon City
Daezen, 20, Maynila - Nais na makipagtipan sa isang lalaki, 18-30
6
Daezen
Ay nagka-online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Maynila
Keirs, 22, Maynila - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
3
Keirs
Ay nagka-online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Maynila
Noel, 47, Davao Province - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
5
Noel
Ay online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Davao Province
Michael, 43, Cebu Province - Nais na magkaroon ng mga bagong kaibigan
4
Michael
Ay online mahigit sa isang buwan ang nakaraan
Cebu Province