Kết bạn mới

Với trên 319 triệu thành viên, Hot or Not là nơi tuyệt vời để chat, kết bạn mới, chia sẻ sở thích, và thậm chí hẹn hò!

Tải ứng dụng miễn phí:

Tải xuống từ App Store
Tải xuống từ Google Play
Tải từ Windows Store
Thành viên đã đăng ký tham gia:

Kết đôi

Chơi Bắt Gặp và tìm người hợp ý. Đây là cách tuyệt vời để phá tan băng và chat với người mới.

Người Xung Quanh

Hot or Not không tiết lộ vị trí chính xác của bạn, mà sẽ cho phép bạn tìm người xung quanh có cùng sở thích.

Xem ai đang ở Việt Nam!