Kết bạn mới

Với trên 309 triệu thành viên, Hot or Not là nơi tuyệt vời để chat, kết bạn mới, chia sẻ sở thích, và thậm chí hẹn hò!

Tải ứng dụng miễn phí:

Tải về trên
App Store
Tải từ
Google Play.
Tải từ
Windows Phone Store
Thành viên đã đăng ký tham gia:

Kết đôi

Chơi Bắt Gặp và tìm người hợp ý. Đây là cách tuyệt vời để phá tan băng và chat với người mới.

Chơi Bắt Gặp ngay

Chat ở mọi nơi

Hot or Not đã có trên máy tính và điện thoại di động của bạn. Giữ bên mình mọi lúc mọi nơi:

Tải về trên
App Store
Tải từ
Google Play.
Tải từ
Windows Phone Store

Người Xung Quanh

Hot or Not không tiết lộ vị trí chính xác của bạn, mà sẽ cho phép bạn tìm người xung quanh có cùng sở thích.

Xem ai đang ở Việt Nam!

Chia sẻ sở thích

Tăng cơ hội được khám phá bởi những người có cùng sở thích, và trò chuyện với họ.

Bạn