Përditëso rezultatet
Anullo
Taylor anderson, 18, Phoenix, AZ - Dëshiron të bisedojë
4
Taylor anderson
Phoenix, AZ
Smair, 25, Phoenix, AZ - Dëshiron të bisedojë
1
Smair
Phoenix, AZ
Miranda, 21, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Miranda
Phoenix, AZ
Stephen Stovall, 18, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
1
Stephen Stovall
Phoenix, AZ
Jamie, 19, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Jamie
Phoenix, AZ
Gaby, 19, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Gaby
Phoenix, AZ
Jaylene, 24, Phoenix, AZ - Njohje me një djalë, 19-34 vjeç
8
Jaylene
Phoenix, AZ
Cayanne, 21, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Cayanne
Phoenix, AZ
Jay, 55, Phoenix, AZ - Njohje me një vajzë, mbi 45 vjeç
12
Jay
Phoenix, AZ
Emily, 18, Phoenix, AZ - Njohje me një djalë, 18-28 vjeç
3
Emily
Phoenix, AZ
Colasso Gioretti, 41, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
1
Colasso Gioretti
Phoenix, AZ
Ray, 21, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
6
Ray
Phoenix, AZ
Marry, 18, Phoenix, AZ - Dëshiron të bisedojë
3
Marry
Phoenix, AZ
Kendall, 18, Phoenix, AZ - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Kendall
Phoenix, AZ
Sean, 29, Phoenix, AZ - Njohje me një vajzë, 24-34 vjeç
4
Sean
Phoenix, AZ
Amandamm, 20, Phoenix, AZ - Njohje me një djalë, 24-68 vjeç
1
Amandamm
Phoenix, AZ