Jam këtu për miqësi të reja me djem e vajza në Mal të Zi
Përditëso rezultatet
Anullo
Aaa, 22, Podgorica - Dëshiron të bisedojë
3
Aaa
Ishte në linjë para 5 orëve
Podgorica
Cedo, 26, Podgorica - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Cedo
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgorica
Ramo kalac, 36, Bar - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Ramo kalac
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Bar
Mirjana, 24, Nikšić - Dëshiron të bisedojë
3
Mirjana
Ishte në linjë dje
Nikšić
Nikola, 27, Podgorica - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Nikola
Ishte në linjë para 35 minutave
Podgorica
Nina, 20, Podgorica - Dëshiron të bisedojë
9
Nina
Ishte në linjë para 1 ore
Podgorica
Ma Ya, 27, Budva - Dëshiron të bisedojë
11
Ma Ya
Ishte në linjë para 3 orëve
Budva
Ana, 29, Podgorica - Dëshiron të gjejë miq të rinj
6
Ana
Ishte në linjë dje
Podgorica
Aleksandar, 22, Berane - Dëshiron të bisedojë
10
Aleksandar
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Berane
Predrag, 55, Kotor - Dëshiron të gjejë miq të rinj
8
Predrag
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Kotor
Anna, 25, Budva - Dëshiron të bisedojë
10
Anna
Ishte në linjë dje
Budva
Danilo, 40, Podgorica - Dëshiron të gjejë miq të rinj
3
Danilo
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Podgorica
Igor, 30, Budva - Dëshiron të gjejë miq të rinj
3
Igor
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Budva
Buzzin, 21, Budva - Njohje me një vajzë, 18-36 vjeç
8
Buzzin
Ishte në linjë para më shumë se një muaji
Budva
Olga, 33, Bečići - Njohje me një djalë, 27-42 vjeç
17
Olga
Ishte në linjë para 3 orëve
Bečići
Dejan, 26, Herceg Novi - Dëshiron të bisedojë
7
Dejan
Ishte në linjë dje
Herceg Novi