Përditëso rezultatet
Anullo
Agustin, 19, San Francisco, CA - Njohje me një vajzë, 18-78 vjeç
1
Agustin
San Francisco, CA
RP, 18, San Francisco, CA - Dëshiron të bisedojë
1
RP
San Francisco, CA
Katherine, 23, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Katherine
San Francisco, CA
Maine, 21, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
10
Maine
San Francisco, CA
Maddie, 22, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Maddie
San Francisco, CA
Mohammed, 21, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
8
Mohammed
San Francisco, CA
Hannah, 23, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
10
Hannah
San Francisco, CA
Erika, 20, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
10
Erika
San Francisco, CA
Natalie, 25, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
9
Natalie
San Francisco, CA
Spencer Shea, 18, San Francisco, CA - Njohje me një vajzë, 18-23 vjeç
2
Spencer Shea
San Francisco, CA
Anna, 18, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Anna
San Francisco, CA
Harrison, 46, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Harrison
San Francisco, CA
Ezequiel, 22, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Ezequiel
San Francisco, CA
Carlos, 33, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
2
Carlos
San Francisco, CA
Sophie, 19, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Sophie
San Francisco, CA
Anastasia, 25, San Francisco, CA - Dëshiron të gjejë miq të rinj
7
Anastasia
San Francisco, CA