Përditëso rezultatet
Anullo
Brianna, 22, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
10
Brianna
Columbus, OH
Adam, 23, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
3
Adam
Columbus, OH
Travis, 31, Columbus, OH - Njohje me një vajzë, 21-69 vjeç
5
Travis
Columbus, OH
Marie, 23, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
12
Marie
Columbus, OH
Luciano M, 20, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
1
Luciano M
Columbus, OH
Josh Hoskins, 20, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
2
Josh Hoskins
Columbus, OH
Alyssa, 20, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
6
Alyssa
Columbus, OH
Michael, 23, The Ohio State University, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
5
Michael
The Ohio State University, OH
Corey, 28, Columbus, OH - Dëshiron të bisedojë
2
Corey
Columbus, OH
Lee, 22, Columbus, OH - Dëshiron të bisedojë
5
Lee
Columbus, OH
Veronica Smith, 20, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
6
Veronica Smith
Columbus, OH
Caitlyn Laughlin, 27, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
3
Caitlyn Laughlin
Columbus, OH
Aubrey, 20, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
8
Aubrey
Columbus, OH
Dina, 37, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
11
Dina
Columbus, OH
Monica, 29, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
4
Monica
Columbus, OH
Bridgette, 21, Columbus, OH - Dëshiron të gjejë miq të rinj
9
Bridgette
Columbus, OH